L'ull de cirera

 

L'ull de cirera és una patologia que s'aprecia en aparèixer en l'ull de la mascota una massa ovalada i llisa de color rosat. Aquesta malaltia acostuma a afectar a cadells menors d'un any, tot i que no és estrany que pugui arribar a sorgir en gossos d'edat més avançada i, en casos més puntuals, pot ocorre també en gats. Acostuma a anar acompanyada de secreció ocular, llagrimeig i conjuntivitis. L'ull de cirera és molest i si l'animal es rasca, es pot provocar ferides. Aquesta malaltia també es coneix com a Cherry Eye o el prolapse de la glàndula de la membrana nictitant.

Hi ha certes races de gos més propenses a patir aquesta patologia com per exemple: els Cocker Spaniel, els Lhasa Apso, els Beagle, els Bulldog Anglesos i els Bulldog Francesos, els Bouvier de Berna i els San Bernard.

En la majoria dels casos la causa de l'aparició de l'ull de cirera és genètica tot i que també poden intervenir altres factors com la debilitat de la tercera parpella de l'ull i dels teixits que l'envolten.

Quan es detecta aquesta massa ovalada i rosada és important dirigir-se al veterinari el qual valorarà la solució segons cada cas. Primer de tot s'acostuma a administrar antiinflamatoris per veure si el volum de la massa es desinflama i si no és així, se suggereix realitzar una operació. Existeixen diferents tècniques d'entre les quals la més utilitzada pel seu percentatge d'èxit és la de Morgan o de butxaca. En els casos en què la glàndula sigui molt gran, mòbil o el teixit conjuntival molt lax, s'acostuma a utilitzar una tècnica més agressiva anomenada cirurgia d'ancoratge. Aquesta cirurgia consisteix a retornar la glàndula rosada als teixits més profunds de l'ull. Després de les operacions són necessàries unes setmanes de tractament fins que la massa s'hagi desinflamat. Sota cap cas s'ha de provar d'extirpar o de tallar la glàndula.