LA TOXOPLASMOSI

La toxoplasmosi és una malaltia infecciosa provocada per un organisme intracel·lular anomenat “Toxoplasma Gondii”.

Cicle vital

Aquesta malaltia té tres formes diferents: trofozoït, oocists (ous) i quists titulars. El gat és l’hoste principal d’aquest paràsit; després d’ingerir-lo es multiplica a l’interior del seu intestí i és eliminat per excrements en forma d’oocists (d’ous) que poden infectar altres animals i humans. El gat només expulsa aquests “ous” una vegada durant 2-3 setmanes al llarg de la seva vida i només són infectius 24 h-48 h després d’estar fora del cos. L’ésser humà actua d’hoste intermediari infectant-se a través de la ingestió d’Oocists, per contacte amb excrements de gat o bé per ingesta de carn crua o verdura poc cuita. El sistema immunitari de l’ésser humà controla la infecció produint anticossos, es converteix en seropositiu i, normalment, no té símptomes. En alguns casos pot haver-hi afectació ganglionar, febre lleugera, diarrees lleus, mal de cap, malestar... però, en general, els símptomes desapareixen després de 2-6 mesos.

Transmissió i contagi

La transmissió de l’animal a l’home es coneix com a zoonosis.  Es poden infectar quasi tots els mamífers i, per tant, també es pot infectar la carn destinada al consum humà. Les fonts de contagi per a l’ésser humà són la carn crua, la verdura sense rentar i els excrements de gat. La toxoplasmosi també es pot contagiar via transplacentària de la mare al fetus, en aquest cas s’anomena “Toxoplasmosi Neonatal”. Per això, si una dona embarassada seronegativa (que no ha tingut mai contacte) s’infecta, la infecció pot provocar malformacions del fetus o avortament. En el cas d’estar embarassada, s’han de prendre més precaucions per a no contagiar-se, sobretot durant la primera meitat de la gestació.

Prevenció

És primordial que les persones immunodeprimides per alguna patologia, en edat de risc o bé embarassades seronegatives, prenguin precaucions per evitar la ingesta i el contacte amb els Oocists. A continuació, algunes recomanacions a tenir en compte:

1. Alimentació: menjar carn ben feta (>65 ºC) o bé congelada durant diverses setmanes (<20 ºC). No menjar verdures i/o vegetals crus o rentar-los molt bé. Tampoc s’han de menjar ous crus ni llet sense pasteuritzar 

2. Higiene: rentar-se bé les mans o utilitzar guants per manipular sorra de jardins i aliments (verdures i carn crua).

3. Animals: evitar que els nostres gats tinguin contacte amb gats del carrer. No alimentar els nostres gats amb carn crua i encarregar la neteja de les seves safates a persones no embarassades (malgrat que si s’utilitzen guants, el risc es minimitza i, a més, cal recordar que els Oocists només són infecciosos les primeres 24 h-48 h després d’haver estat expulsats en femta).

Cal remarcar, però, que el gat no és una font de contagi habitual. La majoria dels contagis es produeixen via alimentació. Així, una dona embarassada seronegativa pot viure amb el seu gat, tot i que haurà de tenir més precaucions a l’hora de manipular les seves femtes, amb la higiene i l’alimentació.

 

Tens algun dubte? No dubtis en contactar amb el teu veterinari per a més informació!